Safety Tools Allmet risinājumi griešanai un slīpēšanai sprādzienbīstamā vidē. Drošības instrumenti ir aprīkoti ar pneimatisko iekārtu, kas izstrādāta sadarbībā ar Fuji. Gaisa instrumenti ir īpaši izstrādāti drošai izmantošanai sprādzienbīstamā vidē (Ex putekļu un gāzes zonas 1 un 2) bez karsto darbu atļaujas.


 

ATEX drošības instrumentu Vīles un Diski galvenokārt sastāv no volframa karbīda. Molekulāro sastāvdaļu un izgatavošanas kombinācija sniedz Vīlēm un Diskiem cietību, kas ir starp industriālo dimantu un dabīgo dimantu. Tas kopā ar patentēto zobu dizainu sniedz ilgmūžību un iespēju efektīvi slīpēt metālu pie neliela instrumentu ātruma. Fragmenti, kas rodas pēc slīpēšanas ir viegli satīrāmi, lieli un raupji. Tas piedāvā daudzas drošības un ekspluatācijas priekšrocības salīdzinot ar tradicionālajiem instrumentiem. 

Tas viss bez KARSTĀM DZIRKSTELĒM!!


 

Sprādzienbīstama vide Eiropā tiek iedalīta trīs zonās, kas ir tieši saistītas ar prognozējamo bīstamības rašanās vietu un ilgumu, kurās var veidoties sprādzienbīstamā vide. Šīs zonas ir:

ZONA 0: Kur sprādzienbīstama vide ir nepārtraukti vai ir ilgu laika periodu – Nepārtraukti. 

ZONA 1: Kur sprādzienbīstama vide var rasties veicot parastas darbības – Ar pārtraukumiem. 

ZONA 2: Kur sprādzienbīstama vide nevarētu rasties veicot parastas darbības un ja tā rodas, tad pastāv tikai uz īstu laiku – Neparasti.

Šie standarti tiek sīkāk sadalīti divas grupās: I un II.

I grupa ir iekārtām, kuras izmanto raktuvēs, kur bīstamību rada metāna gāze un ogļu putekļi.

II grupa ir iekārtām, kuras izmanto virszemes nozarēs, kur bīstamību rada gāze un tvaiki, kas tiek iedalīti A, B un C grupās. 


 Safety Tools Priekšrocības:

•      Nav nepieciešama karsto darbu atļauja

•      Nav obligāta risku izvērtēšana

•      Nav dīkstāvju

•      Nav nepieciešami uguns aizsargrežģi

•      Nav karstas dzirksteles

•      Nav bīstamas asas šķembas

•      Zems siltums (30oC-60oC vidēji)

•      Zema vibrācija – (2.5 m/s  vidēji)

•      Zems troksnis (80-85 dB vidēji)

•      Profilu raupjums 40 – 75 mikroni

•      Diski un vīles ir cietāki kā industriālais dimants – ilgnoturīgi